Overige

  • Het gebruik van focustaal op de spoedeisende hulp
  • Het gebruik van dexmedetomidine op de spoedeisende hulp