Dagelijks bestuur

In Nederland werken meer dan 3000 VS-en. Het netwerk vertegenwoordigt alle VS-en acute zorg die werkzaam zijn op een SEH. Om slagvaardig te handelen en te kunnen structuren is er binnen het netwerk een dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Het dagelijks bestuur en de leden van de werkgroepen worden voor 3 jaar aangesteld in hun functie en zijn daarna eventueel herkiesbaar voor nog een periode van 3 jaar.

Het streven is om onder het dagelijks bestuur een aantal werkgroepen te laten functioneren.  Ieder halfjaar is er een netwerkbrede bijeenkomst voor alle VS-en.

Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor de volgende taken:

 • Het informeren van de achterban
  • Uitnodigen van de leden voor de bijeenkomsten
  • Beschikbaar stellen van de vastgelegde notulen van de diverse werkgroepen op de website
  • Infomeren van de achterban over nieuws vanuit V & VN VS
 • Het inplannen van de halfjaarlijkse bijeenkomsten
 • Het beantwoorden van de mail van VSSEH
 • Het bijhouden van de financiën (taak penningmeester)
 • Het onderhouden van contacten met andere werkgroepen en/ of ketenzorgpartners namens het netwerk.
 • De voorzitter heeft uit hoofde van zijn functie zitting in het overleg met de externe gesprekspartners

Uit hoofde van zijn functie heeft de voorzitter van het dagelijks bestuur beslissingsbevoegdheid. Hiertoe zullen bij veranderingen of vernieuwingen die betrekking hebben op (de leden van) het netwerk door de voorzitter aan de achterban worden voorgelegd. De voorzitter zal met een vastgestelde deadline kunnen vragen om de mening van de achterban over een onderwerp en met de mening van de achterban zal de voorzitter een besluit nemen. Indien noodzakelijk zal de voorzitter een stemming uit laten gaan onder de leden om een besluit met meerderheid van stemmen te kunnen nemen. Degene die verkiezen om niet te reageren op de voorgelegde stemming, laten de kans schieten om hun stem te laten gelden.

Besluiten met meer impact of discussie punten zullen worden uitgesteld tot de volgende vergadering en aldaar worden besproken. Leden die niet kunnen komen op de bijeenkomst wordt gevraagd hun mening op de agendapunten per mail te sturen naar de secretaris.

Bestuur_DSC3589 (klein) kopie              image1.jpeg          ProfielfotoMayo

 Bart Huybrechts, voorzitter

 • 1994 – 1998    Gegradueerde ziekenhuisverpleegkunde, Hogeschool Antwerpen
 • 1998 – 2000    Bijzondere Beroepstitel Spoedeisende Hulp en Intensieve Zorgen, Hogeschool Antwerpen
 • 2004 – 2007    SEH-verpleegkundige en senior Innovatie, OLVG Amsterdam
 • 2007 – 2017     Ambulanceverpleegkundige, Ambulance Amsterdam
 • 2011  – 2013     MANP opleiding, Hogeschool InHolland Amsterdam
 • 2015 – heden   Verpleegkundig Specialist AGZ Spoedeisende Hulp, OLVG Amsterdam
Naast mijn werk als VS ben ik actief als docent op de MANP opleiding van de Hogeschool Utrecht voor klinische vorming . Ik ben nationaal cursusdirecteur/instructeur van de cursus “Auscultatie en Lichamelijk Onderzoek” (OSG-VvAA Houten). Ten slotte ben ik instructeur bij Stichting Spoedeisende Hulp bij Kinderen (SSHK Riel) voor cursussen omtrent het acuut zieke kind.
Sinds 2017 ben ik ook lid van het bestuur van V&VN VS.

Ilse de Vries, secretaris

 • 1994 – 1998    Inservice opleiding, Havenziekenhuis Rotterdam
 • 1998 – 2001    SEH-verpleegkundige, Ikazia Rotterdam
 • 2001 – 2003    Teamleider SEH, gipskamer, poliklinieken chirurgie, orthopedie en vaatlaboratorium, Ikazia Rotterdam
 • 2003 – 2006   SEH-verpleegkundige, Ikazia Rotterdam
 • 2006 – 2010   Teamleider SEH, Ikazia Rotterdam
 • 2010 – 2012    MANP opleiding, Hogeschool Rotterdam
 • 2012 – heden  Verpleegkundig Specialist AGZ Spoedeisende Hulp, Ikazia Rotterdam
Naast mijn werk als VS ben ik actief als gastdocent op de HRO MANP voor het geven van lessen, beoordelen van opdrachten en het afnemen van assessments. Ik accrediteer scholingen voor de V & VN VS en ben lid van de accreditatie commissie. En tot slotte ben ik docent bij Expert college voor het geven van de cursus acuut ziek kind en traumaopvang.

Marjorie Houtman, penningmeester

 • 1993 – 1996   MDGO-vp, Morgenland College Hoogeveen 
 • 1996 – 1999   HBO-V duaal, Noordelijke Hogeschool Leeuwarden 
 • 1999 – 2000   Verpleegkundige afdeling Interne geneeskunde, Medisch Centrum Leeuwarden
 • 2001 – 2002   Verpleegkundige afdeling Chirurgie, Mesos Medisch centrum, Oudenrijn, Utrecht
 • 2002 – 2005   Verpleegkundige, Detacheringsbureau TMI Amsterdam
 • 2005 – 2006   Opleiding tot SEH-verpleegkundige, UMC Utrecht 
 • 2005 – 2015   SEH-verpleegkundige, ZUWE Hofpoort ziekenhuis Woerden
 • 2015 – 2017   MANP opleiding, Hogeschool InHolland Amsterdam
 • 2015 – heden Verpleegkundig Specialist AGZ Spoedeisende Hulp, St. Antonius ziekenhuis Utrecht/ Nieuwegein