Dagelijks bestuur

In Nederland werken meer dan 3000 VS-en. Het netwerk vertegenwoordigt alle VS-en acute zorg die werkzaam zijn op een SEH. Om slagvaardig te handelen en te kunnen structuren is er binnen het netwerk een dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Het dagelijks bestuur en de leden van de werkgroepen worden voor 3 jaar aangesteld in hun functie en zijn daarna eventueel herkiesbaar voor nog een periode van 3 jaar.

Het streven is om onder het dagelijks bestuur een aantal werkgroepen te laten functioneren.  Ieder halfjaar is er een netwerkbrede bijeenkomst voor alle VS-en.

Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor de volgende taken:

 • Het informeren van de achterban
  • Uitnodigen van de leden voor de bijeenkomsten
  • Beschikbaar stellen van de vastgelegde notulen van de diverse werkgroepen op de website
  • Infomeren van de achterban over nieuws vanuit V & VN VS
 • Het inplannen van de halfjaarlijkse bijeenkomsten
 • Het beantwoorden van de mail van VSSEH
 • Het bijhouden van de financiën (taak penningmeester)
 • Het onderhouden van contacten met andere werkgroepen en/ of ketenzorgpartners namens het netwerk.
 • De voorzitter heeft uit hoofde van zijn functie zitting in het overleg met de externe gesprekspartners

Uit hoofde van zijn functie heeft de voorzitter van het dagelijks bestuur beslissingsbevoegdheid. Hiertoe zullen bij veranderingen of vernieuwingen die betrekking hebben op (de leden van) het netwerk door de voorzitter aan de achterban worden voorgelegd. De voorzitter zal met een vastgestelde deadline kunnen vragen om de mening van de achterban over een onderwerp en met de mening van de achterban zal de voorzitter een besluit nemen. Indien noodzakelijk zal de voorzitter een stemming uit laten gaan onder de leden om een besluit met meerderheid van stemmen te kunnen nemen. Degene die verkiezen om niet te reageren op de voorgelegde stemming, laten de kans schieten om hun stem te laten gelden.

Besluiten met meer impact of discussie punten zullen worden uitgesteld tot de volgende vergadering en aldaar worden besproken. Leden die niet kunnen komen op de bijeenkomst wordt gevraagd hun mening op de agendapunten per mail te sturen naar de secretaris.

Bestuur_DSC3589 (klein) kopie              image1.jpeg              PHOTO-2019-04-16-22-26-31

 Bart Huybrechts, voorzitter

1994 – 1998    Gegradueerde ziekenhuisverpleegkunde, Hogeschool Antwerpen
1998 – 2000    Bijzondere Beroepstitel Spoedeisende Hulp en Intensieve Zorgen
                          Hogeschool Antwerpen
2004 – 2007    SEH-verpleegkundige en senior Innovatie, OLVG Amsterdam
2007 – 2017     Ambulanceverpleegkundige Ambulance Amsterdam
2011 – 2013     MANP opleiding, Hogeschool InHolland Amsterdam
2015 – heden Verpleegkundig Specialist Spoedeisende Hulp OLVG Amsterdam
Naast mijn werk als VS ben ik actief als gastdocent op de MANP opleiding van de Hogeschool Utrecht voor klinische vorming . Ik ben nationaal cursusdirecteur/instructeur van de cursus “Auscultatie en Lichamelijk Onderzoek” (OSG-VvAA Houten). Ten slotte ben ik instructeur bij Stichting Spoedeisende Hulp bij Kinderen (SSHK Riel) voor cursussen omtrent het acuut zieke kind.
Sinds 2017 ben ik ook lid van het bestuur van V&VN VS.

Ilse de Vries, secretaris

1994 – 1998    Inservice opleiding in Havenziekenhuis te Rotterdam
1998 – 2001    SEH-verpleegkundige Ikazia Rotterdam
2001 – 2003    Teamleider SEH, gipskamer, poliklinieken chirurgie, orthopedie en
                        vaatlaboratorium
2003 – 2006    SEH-verpleegkundige
2006 – 2010    Teamleider SEH
2010 – 2012    MANP opleiding, Hogeschool Rotterdam
2012 – heden Verpleegkundig Specialist Spoedeisende Hulp Ikazia Rotterdam
Naast mijn werk als VS ben ik actief als gastdocent op de HRO MANP voor het geven van lessen, beoordelen van opdrachten en het afnemen van assessments. Ik accrediteer scholingen voor de V & VN VS en ben lid van de accreditatie commissie. En tot slotte ben ik docent bij Expert college voor het geven van de cursus acuut ziek kind en traumaopvang.

Marja Eland, penningmeester

1982 – 1986               In service opleiding A-verpleegkundige, Ikazia Ziekenhuis, Rotterdam
1986 – 1990               SEH-verpleegkundige (+ opleiding) St. Clara Ziekenhuis, Rotterdam
1990 – 1993               SEH-verpleegkundige Ruwaard van Putten Ziekenhuis, Spijkenisse
1992 – 1994               Management in ziekenhuizen en instellingen (IBW)
1993 – 2003              SEH-verpleegkundige MCRZ, locatie Clara, Rotterdam
Docent BLS-training
1999 – 2001               Primus interpares SEH MCRZ
2003 – 2010               SEH-verpleegkundige Ikazia Ziekenhuis, Rotterdam:
2003                           Project Triage CBO (proeftuinziekenhuis)
2010                           Waarnemend teamleider
2010 – 2012               MANP-opleiding Hogeschool Rotterdam
2012 – heden            Verpleegkundig specialist SEH Ikazia Ziekenhuis Rotterdam.

Naast mijn werk als VS ben ik actief als gastdocent bij de MANP-opleiding van de
Hogeschool Rotterdam. De taken bestaan uit: lesgeven, beoordelen van beroepsproducten en het afnemen van assessments.

In mijn vrije tijd speel ik basketball en train daarnaast een jeugdteam.