Over

Unknown

In 1997 ging de eerste opleiding ANP van start. Geïnitieerd door de toenmalige minister van WVC, mw. Borst, werd een begin gemaakt aan een werkelijke functiedifferentiatie binnen het verpleegkundig beroep.

De functie verpleegkundig specialist (VS) is een nieuw niveau van beroepsuitoefening binnen de verpleegkunde. De VS werkt op het scharnierpunt van het verpleegkundig en medisch domein. De titel van verpleegkundig specialist is sinds 2009 wettelijk erkend (BIG artikel 14). Inmiddels heeft de Eerste Kamer ingestemd met een aanpassing van de BIG (art.36a) waarmee er nu zelfstandige bevoegdheid is voor het indiceren en verrichten van voorbehouden handelingen, waaronder ook het voorschrijven van UR-geneesmiddelen.

Door het in werking stellen van het experimenteer artikel 36a3 met de daarbij behorende AMvB op 1 januari 2012 kan de verpleegkundig specialist een zelfstandige behandelrelatie aangaan met een patiënt. Voor herregistratie moet de VS in 5 jaar 200 punten halen en voldoende werkervaring hebben.

Binnen de beroepsgroep van de VS zijn vijf wettelijke erkende specialismen opgenomen: preventieve, acute, intensieve en chronische zorg bij somatische aandoeningen en de GGZ.

In 2012 is een beroepsprofiel VS opgesteld waarin de competentiegebieden volgens de CanMEDS (Canadian Medical Education Directions for Specialists) en per erkend specialisme zijn beschreven. Deze competentiegebieden zijn het klinisch handelen, communicatie, samenwerking, organisatie, maatschappelijk handelen, kennis en wetenschap en professionaliteit.

Meer informatie via:

Verschillende ziekenhuizen waar verpleegkundig specialisten op de Spoedeisende Hulp werken zijn de volgende:

Antonius ziekenhuis Nieuwegein

Erasmus Medisch centrum Rotterdam

Flevoziekenhuis Almere

Gemini ziekenhuis Den Helder

IJsselland ziekenhuis Capelle a/d IJssel

Ikazia ziekenhuis Rotterdam

Maasstadziekenhuis Rotterdam

Medisch centrum Haaglanden Bronovo

Medisch centrum Haaglanden Westeinde

OLVG Amsterdam

Reinier Haga ziekenhuis Delft

Reinier Haga ziekenhuis Den Haag

Sint Jansdal Harderwijk

Zorg Groep Twente Hengelo