AZ Nieuwegein / Utrecht

VSteam

Verpleegkundig Specialisten

  • Pim Jenster
  • Ruth Knevel-Staal
  • Marjorie Houtman
  • Daphne Luxembourg

Ruth en Pim werken sinds 2007 als Verpleegkundig Specialist (VS) op de spoedeisende hulp van het St. Antonius ziekenhuis, locatie Nieuwegein. Marjorie werkt sinds september 2017 als VS op locatie Utrecht. En met de komst van Daphne in 2018, onze VS in opleiding, rouleren we allemaal over beide locaties.

Het St. Antonius ziekenhuis (AZ) is het grootste niet-academische opleidingsziekenhuis in Nederland, met als klinische speerpunten: hart, longen en kanker. Het biedt (hoog)-complexe zorg op meerdere locaties. De belangrijkste ambitie van het AZ is het verlenen van de beste medische en verpleegkundige zorg en service. De cultuur is te omschrijven als innovatief, ambitieus, open en transparant. Onze missie is: samen zorgen voor kwaliteit van leven. In 2016 is het AZ voor de negende keer op rij door het onderzoeksbureau CRF uitgeroepen tot topwerkgever en onlangs tot meest klant/patiëntgerichte ziekenhuis van Nederland.

Om de wachttijden voor de patiënten uit verschillende urgentieklassen te verkorten wordt er op de Spoedeisende Hulp (SEH) van het AZ gewerkt met Verpleegkundig Specialisten (VS). Door middel van het reguleren van de patiëntenstromen en de zorgprocessen in een Fast Track is het mogelijk om op een doelmatige en doeltreffende wijze de inzet van behandelcapaciteit en -ruimte te organiseren.

Als er een grote stroom patiënten met hogere urgentie aanwezig is op de SEH kan de patiënt met lagere urgentie bijvoorbeeld erg lang moeten wachten. Wij als Verpleegkundig Specialisten vangen dit op door ons eigen spreekuur te draaien voor patiënten met extremiteitsletsel, fracturen, wonden, KNO- en oogproblematiek. De doorlooptijden voor deze categorie patiënten zijn aanzienlijk verbeterd sindsdien, wat zowel organisatorisch maar vooral ook voor de patiënt een waardevolle verbetering is. Tevens is de druk op de High Care afgenomen.

De VS gaat een zelfstandige behandelrelatie aan met de Fast Track patiënten. De taak van de VS bestaat uit het afnemen van de medische en verpleegkundige anamnese, het uitvoeren van het lichamelijk onderzoek, het aanvragen en interpreteren van aanvullend onderzoek, het klinisch redeneren, het stellen van de diagnose, het maken van een behandelplan en het uitvoeren daarvan.

De VS werkt niet onder supervisie en overlegd alleen als zij dat nodig acht met de traumachirurg. De VS is tevens verantwoordelijk voor de verpleegkundige en medische verslaglegging in het Elektronisch Patiënten Dossier.

Verpleegkundig Specialisten Acute Zorg zijn erg bedreven in een specialistisch gebied. Doordat zij al zoveel jaren dezelfde patiëntencategorie behandelen hebben zij zoveel ervaring opgebouwd dat dit een duidelijke meerwaarde heeft voor de kwaliteit van de behandeling van deze patiënten. Dit is terug te zien in het aantal geslaagde reposities polsfracturen bijvoorbeeld.

In de huidige situatie wordt er een VS ingezet in de Fast Track gedurende 6 dagen per week, 10 uur per dag op locatie Utrecht en 4 dagen per week, 10 uur per dag op locatie Leidsche Rijn.