OLVG Amsterdam

image0

Verpleegkundig specialisten
Victor Bon
Bart Huybrechts
Bart de Ree
Janneke Schuitenmaker
Mireille Bakker
Paula de Ram
Irma de Haan

Verpleegkundig specialist in opleiding
Yvet van den Moosdijk

De Spoedeisende Hulp van OLVG, hét binnenstadsziekenhuis van Amsterdam met topklinische zorg, is verdeeld over 2 locaties en zien daarmee zo`n met 70.000 patiënten per jaar. Hiermee is de SEH van OLVG de grootste van Nederland. Op onze locatie Oost zijn er 32 behandelplaatsen verdeeld over drie afdelingen, waaronder speciaal ingerichte kamers voor de opvang van kinderen. Op onze locatie West is begonnen met de nieuwbouw die 16 behandelplekken zal krijgen. Wij hebben een intensieve samenwerking met de Huisartsen Post (HAP).

De Spoed Eisende Hulp op de locatie Oosterpark is met ongeveer vijfenveertigduizend bezoekers per jaar een van de drukste SEH afdelingen van Nederland. Behalve ernstig gewonde traumaslachtoffers en door huisarts verwezen patiënten, komen hier ook veel zelfverwijzers. Om de steeds grotere toeloop van patiënten toch goed op te vangen, heeft het OLVG Amsterdam, locatie Oosterpark het zorgproces gestroomlijnd. Sinds 2006 wordt er gedifferentieerde zorg aangeboden op de emergency-, urgent- en short care unit.

Op de emergency care unit (EC) worden patiënten behandeld met levensbedreigende aandoeningen of letsels, bij wie de vitale functies in gevaar zijn of zonder onmiddellijk ingrijpen in gevaar komen.

Op de urgent care unit (UC) worden patiënten behandeld bij wie de vitale functies stabiel zijn, maar analyse en behandeling door een arts noodzakelijk zijn.

De short care unit (SC) is vooral bedoeld voor patiënten met niet complexe hulpvragen die op de SEH afdeling normaal gesproken lang moeten wachten op hulp omdat alle hoger urgente patiënten voor gaan. Idealiter zouden op deze unit verpleegkundig specialisten werken die zelfstandig, snelle en kwalitatief goede geïntegreerde medische en verpleegkundige zorg bieden aan de patiënten met laagcomplexe aandoeningen, waarbij zij ondersteund worden door de SEH artsen.

Naast het bieden van een carrièreperspectief voor de SEH verpleegkundigen, heeft het inzetten van een VS als voordeel dat SEH artsen en – verpleegkundigen meer tijd en aandacht kunnen besteden aan patiënten uit een hogere urgentiecategorie. Tevens worden resources efficiënt en effectief ingezet met als uiteindelijke doel een verhoging van de zorgkwaliteit voor alle patiënten op de SEH.   De VS-en zijn, bij minder aanbod van SCU patiënten, flexibel inzetbaar op de urgent en emergency care unit van de SEH. Bij een hoog patiënten aanbod op de andere units kunnen zij bij urgent en emergency care patiënten de medische anamnese en het lichamelijk onderzoek alvast afnemen en de status schrijven voor de behandelend arts. Dit gebeurt dan steeds onder supervisie van een staflid SEH.

VS SEH in verwijsnieuws huisartsen OLVG

Werkt functiedifferentiatie? – Venticare magazine – oktober 2018

VS op SEH OLVG – vakblad DVS

vakbladEPA’s, ook iets voor VS – vakblad DVS