Journal club

Binnen ons netwerk willen we 3-maandelijks een journal club houden.

We beoordelen een artikel aan de hand van deze checklist.

Data voor 2023 zijn ook reeds bekend

  • 28 maart
  • 27 juni
  • 26 september
  • 19 december

Data voor 2024 zijn

  • 26 maart
  • 25 juni
  • 24 september
  • 17 december

Wil jij de refereeravond verzorgen als reviewer, stuur een mail naar netwerkvsseh@gmail.com