HAGA den Haag

Verpleegkundig specialisten
Hannie Barnhard
Veronique Teunen – van der Walle

Het Haga ziekenhuis in Den Haag is een topklinisch ziekenhuis met een level 1 traumacentrum. Hiernaast is het Juliana kinderziekenhuis een onderdeel van het Haga ziekenhuis.

De SEH vormt samen met  de spoedapotheek en een huisartsenpost (HAP) het Haga spoedplein. De huisartsenpost is 7 dagen per week van 0-24 uur geopend, alle zelfverwijzers die zich melden op het spoedplein worden door de dienstdoende huisarts of VS van de huisartsenpost getrieerd waarna een behandeling volgt op de HAP of op de SEH.

De SEH is verdeeld in een deel voor kinderen en een deel voor volwassenen. De kinder SEH heeft 8 kamers met monitorbewaking inclusief een crashroom. Op de volwassen SEH  zijn 3 trauma kamers, 9 Highcare kamers, een eerste harthulp met 6 bedden, 7 Low care kamers en een gipskamer met 2 bedden. Jaarlijks worden er 54000 patiënten op de SEH gezien waarvan 17000 kinderen.

Op de SEH worden patiënten behandeld door een SEH-arts, een AIOS SEH, een ANIOS of AIOS Heelkunde en een HAIO of een VS.

Wij werken op de SEH met 2 verpleegkundig specialisten, onze werktijden zijn 7.30 uur en 23.00 uur gedurende 7 dagen per week. Alle artsen en de VS op de SEH werken onder supervisie van een SEH-arts of chirurg.

Wij behandelen als verpleegkundig specialisten patiënten die voor de SEH, heelkunde of de orthopedie zijn ingeschreven en die als ‘urgent’, ‘standaard’ of ‘niet urgent’ zijn getrieerd; deze patiënten worden gezien op de low care unit of de kinder SEH. Vanuit de maatschap heelkunde is in samenwerking met ons een overzicht gemaakt bij welke patiënten de VS zelfstandig de diagnose kan stellen en het behandelplan mag opstellen. De VS beoordeelt deze patiënten zelfstandig nadat zij bewezen heeft de betreffende patiëntengroep te kunnen beoordelen, hiervoor aanvullend onderzoek kan aanvragen en dit kan beoordelen en een behandelplan voor de patiënt kan schrijven.

Voor een deel van de patiënten worden we gesuperviseerd door de SEH arts of een andere medisch specialist.

De meeste patiënten die door ons worden behandeld zijn patiënten met klachten aan het bewegingsapparaat (fracturen, distorsies, luxaties, rupturen), trauma capitis, wondbehandeling, abces drainage, artritis, acuut scrotum, verdenking appendicitis en nierstenen.