Reinier de Graaf Delft

1H6A1407(1a).jpg

Op de Spoed Eisende Hulp (SEH) van het Reinier de Graaf ziekenhuis in Delft ontvangen we jaarlijks meer dan 33.000 patiënten. Ons team bestaat uit 10 SEH artsen KNMG, 5 AIOS, 2 ANIOS, gemiddeld 5 AIOS Huisarts Geneeskunde, 1 VS en 2 VIOS.

De SEH-artsen verzorgen op de SEH een 24-uurs dekking. Er wordt tijdens een groot gedeelte van de diensten met 2 SEH-artsen gewerkt, die een superviserende rol hebben voor de VS/vios. De afdeling kent een open cultuur waarin multidisciplinair overleg vanzelfsprekend is en het ontwikkelen van specifieke interessegebieden binnen de spoedeisende geneeskunde wordt toegejuicht. De missie van Reinier; ‘het meest verbonden ziekenhuis’ wordt op onze SEH dagelijks in de praktijk gebracht; alle disciplines werken als één team met elkaar en op de SEH zie je dan ook een gemengde patiëntengroep van verwezen en niet-verwezen patiënten.

Onze nieuwe SEH is heeft 18 behandelkamers en 2 geavanceerde traumakamers. Aan patiënten en hun familie bieden we integrale zorg op level 2 niveau en werken we nauw samen met de omliggende level 1 ziekenhuizen voor neurochirurgie, multi- traumazorg en interventiecardiologie. Bovendien hebben we een nauwe samenwerking met de huisartsenpost, waarmee we buiten kantoortijden geïntegreerde spoedzorg bieden.

De VS/vios ziet voornamelijk fast-track en low care trauma patiënten. Deze patiëntengroep komt met chirurgische klachten en aandoeningen, waarbij gedacht kan worden aan (traumatisch) extremiteitenletsel zoals; fracturen, luxaties, wonden, abcessen, maar ook een diep veneuze trombose (DVT) van het been of een erysipelas (wondroos). De functie van de VS/vios op onze SEH is nog volop in ontwikkeling en expertise zal in de toekomst nog verder worden uitgebreid.

De taak van de VS/vios bestaat uit het afnemen van de medische en verpleegkundige anamnese, het uitvoeren van het lichamelijk onderzoek, het aanvragen en interpreteren van aanvullend onderzoek, het klinisch redeneren, het stellen van de diagnose, het maken van een behandelplan en het uitvoeren daarvan. Wanneer nodig wordt er overlegd met andere disciplines.

De komst van de VS/vios heeft als voordeel dat SEH-artsen en -verpleegkundigen meer tijd en aandacht kunnen besteden aan patiënten uit een hogere urgentiecategorie. De VS/vios zijn bij minder aanbod van fast-track patiënten flexibel inzetbaar bij de opvang van patiënten uit een hogere urgentiecategorie.

Verder zetten wij als VS/vios ons in voor innovatie ten behoeve van processen op de SEH en zijn we actief betrokken in scholingen voor de acute zorg, maar ook ziekenhuisbreed.

In de huidige situatie is er 7 dagen per week een VS/vios aanwezig. Op de piekdagen, maandag en vrijdag tussen 07.30 – 21.00. Ook in het weekend op de piektijden tussen 13.00 – 21.00.

Contact opnemen?

Email:

Sjef Bulder                               S.Bulder@rdgg.nl

Inge Suyderhoud – Maassen     I.Maassen@rdgg.nl

Kim Thissen – Steenvoorden     K.Thissen@rdgg.nl