IKAZIA Rotterdam

Verpleegkundig specialisten

  • Ilse de Vries
  • Marja Eland

Wij zijn op dit moment met 2 verpleegkundig specialisten werkzaam op de spoedeisende hulp van het Ikazia Ziekenhuis te Rotterdam. Wij hebben beide een achtergrond als SEH-verpleegkundige en leidinggevende op de SEH.
Op de SEH werken wij de dag-, avond- en weekenden volgens rooster. Ons rooster wordt afgestemd met de algemeen militair arts in opleiding (AMA) en de huisarts in opleiding (HAIO).
Wij werken met name voor de chirurgie, urologie en orthopedie en zien soms patiënten voor de kno en oogheelkunde. Voor de beschouwende specialismen kunnen we inspringen bij grote drukte.
Voor de snijdende specialismen voeren we zelfstandig lichamelijk onderzoek, anamnese en statusvoering uit. Wij vragen aanvullend onderzoek aan en beoordelen deze. Daarna stellen we een behandeldiagnose en behandelplan op, welke we ook zelfstandig uitvoeren als het gaat om kleine heelkundige handelingen (zoals reposities, hechten en (abces)incisies).
Voor de beschouwende specialismen stellen we geen diagnose en behandelplan op (we doen dit te weinig om er voldoende vaardig in te blijven).
Alle zorg die wij leveren is protocollair vastgelegde zorg.
De insteek van onze functie op de SEH is, dat we een mooie brug zijn tussen cure en care, waarbij wij zowel medische – als verpleegkundige handelingen kunnen verrichten, om zo de doorstroming te kunnen bevorderen op de SEH. Hierbij zijn wij van vaste waarde in tegenstelling tot arts-assistenten die na een bepaalde periode weer weggaan uit het ziekenhuis om hun opleiding elders te vervolgen. We spelen, mede door onze continuïteit, ook een rol in de begeleiding van de arts-assistenten tijdens hun inwerkperiode op de SEH.
Daarnaast werken wij binnen het ziekenhuis mee met verschillende projecten en hebben we zitting in diverse werkgroepen. Op dit moment zijn dat geriatrie, huiselijk geweld en kinderzorg, automatisering en doorstroming op de SEH. Buiten de grenzen van ons ziekenhuis houden we ons bezig met intercollegiale toetsing met de collegae verpleegkundig specialisten acute zorg regio Rijnmond. We zijn tevens als gastdocent betrokken bij de M ANP opleiding van de hogeschool Rotterdam (lesgeven, beroepsproducten nakijken en assessments afnemen).