IKAZIA Rotterdam

Verpleegkundig specialisten
Ilse de Vries
Marja Eland

Het Ikazia Ziekenhuis is een algemeen ziekenhuis in Rotterdam Zuid met een level 3 traumaopvang.  Binnenkort hopen wij het level 2 traumacentrum te behalen.

Op de Spoedeisende hulp (SEH) presenteren zich op jaarbasis ongeveer 25.000 bezoekers.

De SEH heeft 13 behandelkamers. Hieronder vallen 2 traumakamers, 2 isolatiekamers, een gipskamer en een kinderkamer. Alle kamers zijn uitgerust met monitorbewaking.

Daarnaast hebben wij een” Fasttrackruimte”, hier zijn 4 opvangmogelijkheden voor de laag complexe zorg patiënten.
Op de SEH worden patiënten behandeld door assistenten in opleiding (AIOS), assistenten niet in opleiding (ANIOS), een huisarts in opleiding (HAIO), een militair arts in opleiding (AMA) of een verpleegkundig specialist (VS).

Wij zijn op dit moment met 2 verpleegkundig specialisten werkzaam op de spoedeisende hulp.
Wij hebben beide een achtergrond als SEH-verpleegkundige en leidinggevende op de SEH.
Op de SEH werken wij de dag-, avond- en weekenddiensten volgens rooster.
Ons rooster wordt afgestemd met de algemeen militair arts in opleiding (AMA) en de huisarts in opleiding (HAIO).

Wij behandelen met name patiënten voor de chirurgie, urologie en orthopedie en incidenteel patiënten voor de kno en oogheelkunde.
Voor de beschouwende specialismen kunnen we inspringen bij grote drukte.
Voor de snijdende specialismen voeren we zelfstandig lichamelijk onderzoek, anamnese en statusvoering uit. Wij vragen aanvullend onderzoek aan en beoordelen deze. Daarna stellen we een behandeldiagnose en behandelplan op, welke we ook zelfstandig uitvoeren als het gaat om kleine heelkundige handelingen (zoals reposities, hechten en (abces)incisies).
Voor de beschouwende specialismen nemen we zelfstandig de medische anamnese af en voeren wij lichamelijk onderzoek uit, maar stellen we geen diagnose en behandelplan op (dit doen wij te weinig om er voldoende vaardig in te blijven).
Alle zorg die wij leveren is protocollair vastgelegde zorg.

De insteek van onze functie op de SEH is, dat we een mooie brug zijn tussen cure en care, waarbij wij zowel medische – als verpleegkundige handelingen kunnen verrichten, om zo de doorstroming te kunnen bevorderen op de SEH.
Daarnaast zijn wij van vaste waarde in tegenstelling tot arts-assistenten, die na een bepaalde periode vetrekken om hun opleiding elders te vervolgen. We spelen, mede door onze continuïteit, ook een rol in de begeleiding van de arts-assistenten tijdens hun inwerkperiode op de SEH.

Verder hebben wij binnen het ziekenhuis een rol binnen kwaliteitsprojecten en werkgroepen. Op dit moment zijn dat geriatrie, huiselijk geweld en kinderzorg, automatisering en doorstroming op de SEH.
Buiten de grenzen van ons ziekenhuis houden we ons bezig met intercollegiale toetsing met de collegae verpleegkundig specialisten acute zorg regio Rijnmond.
We zijn tevens als gastdocent betrokken bij de M ANP opleiding van de hogeschool Rotterdam (lesgeven, beroepsproducten nakijken en assessments afnemen).